top of page
bgImage

Juridiskie pakalpojumi

Konsultācijas un juridisko dokumentu sagatavošana

Saimnieciskajā darbībā un arī privātajā sfērā ik uz soļa rodas nepieciešamības pēc juridiska padoma attiecīgās situācijas labvēlīgam iznākumam un pēc juridiski pareizi noformētiem dokumentiem. Mēs saviem klientiem piedāvājam gan mutiskas konsultācijas (klātienē, ar interneta starpniecību, neatliekamos 
gadījumos- telefoniski), gan dažādu juridiska satura dokumentu sagatavošanu.

Konsultāciju un juridisko dokumentu sagatavošana

Mēs piedāvājam sagatavot:

• dažādi civiltiesiska rakstura līgumi;
• pilnvaras;
• pretenzijas, paziņojumi un pieprasījumi;
• pirmstiesas brīdinājumi;
• prasības un cita veida pieteikumi;
• vēstules un iesniegumi;
• sūdzības, tajā skaitā blakus sūdzības, apelācijas un kasācijas sūdzības 

par tiesu nolēmumiem;
• atbildes uz pretenzijām, paziņojumiem, pieprasījumiem, brīdinājumiem un sūdzībām, kā arī citiem dokumentiem;
• tiesai adresētu rakstveida paskaidrojumu sagatavošana;
• jebkuru citu procesuālo dokumentu sagatavošana, tajā skaitā izlīgumu sagatavošana.

bgImage

Juridiskais audits (due diligence)

Šis pakalpojums aptver juridiskās vai fiziskās personas juridiskās dokumentācijas pārbaudi, ar nolūku atklāt iespējamos riskus, piemēram, nelabvēlīgus līgumu laušanas noteikumus, nelabvēlīgas sankcijas, tajā skaitā līgumsodus, strīdu izskatīšanas piekritību šķīrējtiesām, apšaubāmu darījumu esamību, debitoru parādu piedziņas iespējas, kā arī iespējamās maksātnespējas pazīmes.
Visbiežāk šis pakalpojums klientam ir nepieciešams, ja tas vēlas iegādāties kādas komercsabiedrības daļas vai akcijas, un vēlas iegūt objektīvu priekšstatu par pirkuma objekta juridisko statusu un darījumu atbilstību likuma prasībām.


Pārstāvība

Nodrošinām mūsu klientu pārstāvību sadarbībā ar klientiem, valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Slēdzot darījumus ar sadarbības partneriem, nepieciešams izvērtēt iespējamās sadarbības izdevīgumu, nodrošināties pret iespējamiem riskiem. Šādos gadījumos lieti noderēs mūsu biroja pakalpojums- finanšu un juridiskās konsultācijas, kuru ietvaros izvērtēsim jūsu rīcībā esošo mutisko informāciju, sagatavotos dokumentu projektus un sniegsim Jums noderīgus ieteikumus. Jebkuram uzņēmējam vai iedzīvotājam ir nācies saskarties ar dažādām valsts iestādēm. Un katrs zina cik dažreiz ir grūti panākt no ierēdņiem viņiem ar likumu uzlikto pienākumu izpildi, lai saņemtu dažādu veidu izziņas, atļaujas, licences, noraidīt nepamatotas prasības un pretenzijas. Daudzi baidās konfliktēt ar valsts iestādēm, lai nesarežģītu sev dzīvi turpmāk. Visoptimālākais risinājums šajā gadījumā ir vērsties pie profesionāla jurista. 


Mēs pārstāvam Klientu intereses valsts iestādēs, vietējās pašvaldībās, dažādās izpildvaras iestādēs un reģistros. Mūsu normatīvo aktu zināšanas un lielā pilnvarotāju pārstāvības pieredze palīdz mums risināt Jūsu jautājumus ātri un likumīgiem paņēmieniem. Kā rāda prakse – arī ierēdņi dažreiz īsti līdz galam nezin likumdošanu. SIA „Konsultāciju birojs METODE” speciālisti var Jums sniegt profesionālu palīdzību attiecībās ar Valsts ieņēmumu dienestu. Uzskatām, ka strīdīgos nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos labāk ir argumentēti pamatot savu viedokli jau uzsāktās pārbaudes laikā. Gadījumos, kad tas neizdodas, nodokļu maksātājam ir tiesības aizstāvēt savas intereses, apstrīdot pieņemto lēmumu augstākstāvošai institūcijai vai tiesā. 


Pārstāvība

Mūsu speciālisti nodrošinās nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un Jūsu pārstāvību. Jebkuri strīdi vai domstarpības pirms vēršanās tiesu instancēs var un tos būtu jācenšas atrisināt pirmstiesas kārtībā, ar trešās, neatkarīgās puses līdzdalību, kuras lomā var būt Biroja darbinieki. Arī gadījumos, kad vienošanās bez tiesas nav panākama, nodrošināsim Jūs ar konsultācijām un kvalificēta pārstāvja piedalīšanos tiesas procesā. Nodrošinām arī pārstāvību maksātnespējas procesos, kas sevī ietver parādnieka atbilstības maksātnespējas pazīmēm izvērtēšanu, nepieciešamo brīdinājumu sagatavošanu un nosūtīšanu, maksātnespējas pieteikumus sagatavošanu, arī gadījumos, kad maksātnespējas pieteikumu iesniedz pats parādnieks, maksātnespējas procesa dalībnieku pārstāvību tiesas sēdēs un kreditoru sapulcēs, sūdzību sagatavošanu par administratoru un kreditoru sapulces lēmumiem.

bgImage

Parādu piedziņa

Lai uzņēmuma debitoru parādu atgūšanai nebūtu jātērē savs laiks, vai jāalgo darbinieks, kā arī lai izvēlētos efektīvāko metodi parāda atgūšanai, mēs nodrošinām Jūs ar mutiskām konsultācijām parādu jautājumu risināšanā, iepazīstamies ar lietas materiāliem un uzņemamies parāda lietas vešanu.


Komersantu reģistrācija

Vēršoties pie mums pirms uzņēmuma reģistrācijas procesa uzsākšanas, Jūs saņemsiet kvalificētu pieeju dibināšanas dokumentu sastādīšanā un izsmeļošas rekomendācijas. Pie mums ir iespēja iegūt pilnu reģistrācijas pakalpojumu komplektu komersantiem, kas sevī ietver komersantu (IK, SIA, AS, u.c. )
dibināšanu, statūtu grozīšanu, uzņēmuma reorganizāciju, likvidāciju.


Krimināltiesības

Sniedzam konsultācijas par Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma vispārīgiem noteikumiem un kriminālprocesu (krimināllietu) pirmstiesas izmeklēšanu. Ja Jūs vai Jūsu paziņas jebkādā veidā ir iesaistīti kādā no kriminālprocesiem (krimināllietām), lai pilnvērtīgi aizstāvētu savas intereses ir būtiski zināt savas tiesības un pienākumus, kā arī zināt pirmstiesas izmeklēšanu veicošo iestāžu (policijas, finanšu policijas, KNAB u.c. iestāžu) tiesības un pienākumus. 

SIA "Konsultāciju birojs METODE" par katru Jūsu individuālo gadījumu:


• Izskaidros Jūsu tiesības un pienākumus kriminālprocesā;

• Sniegs konsultācijas par kriminālprocesā iesaistītajām personām un
aizstāvības iespējām konkrētā kriminālprocesā;

• Veiks skaidrojumus par izmeklēšanas darbībām un Jums izņemtajiem
lietiskajiem pierādījumiem un dokumentiem;

• Sniegsim plašas konsultācijas par procesuālajiem piespiedu līdzekļiem
(personu aizturēšanu, drošības līdzekļu piemērošanu, gan ar brīvības
atņemšanu saistītiem, gan nesaistītiem);

• Izskaidrosim procesuālos termiņus un to būtību;

• Risināsim Jūsu mantisko jautājumus kriminālprocesā un pēc iespējas
atgriezīsim Jums izņemtās materiālās vērtības.

Krimināltiesības

Sakarā ar izmeklēšanas iestāžu bieži pieļautajām procesuālajām kļūdām MĒS tās konstatēsim un sastādīsim kvalitatīvas sūdzības par jebkuru kriminālprocesuālo darbību, pārsūdzēsim jebkuru izmeklētāju pieņemto lēmumu, kas ierobežo Jūs vai aizskar mantiskos jautājumus. Atcerieties - Termiņi kriminālprocesā ir ļoti būtiski, gan Jums, gan pirmstiesas izmeklēšanu veicošajām iestādēm, tāpēc, lai MĒS kvalitatīvi spētu Jums palīdzēt, ir ļoti svarīgi pēc palīdzības griezties nekavējoties.

bgImage

Disciplinārlietas

SIA "Konsultāciju birojs METODE" personām pret kurām valsts iestādēs ir uzsākta disciplinārlieta sniedz konsultācijas, kā arī vajadzības gadījumā sagatavos paskaidrojumus, sūdzības un pārsūdzības par pieņemtajiem lēmumiem. Pārstāvēsim Jūsu intereses Valsts civildienesta pārvaldē un Administratīvajā tiesā.
Ja pret Jums ir uzsākta disciplinārlieta, būtiski ir sniegt kvalitatīvus paskaidrojumus, kā arī ļoti svarīgi ir pievērst uzmanību uz disciplinārlietas komisijas darbības un noformētās dokumentācijas kļūdām, kā rezultātā bieži disciplinārsods ir atceļams. Lai SIA "Konsultāciju birojs METODE" speciālisti kvalitatīvi spētu Jums palīdzēt, negaidiet disciplinārlietas iznākumu, bet pēc tās uzsākšanas sazinieties ar mums un mēs spēsim Jums palīdzēt.


bottom of page