top of page
bgImage

Grāmatvedības pakalpojumi

Sniedzam grāmatvedības pakalpojumus

Mūsu sniegto grāmatvedības pakalpojumu klāstā ietilpst pilna vai daļēja grāmatvedības uzskaites nodrošināšana fiziskām un juridiskām personām:

• Grāmatvedības organizācijas dokumentu sagatavošana, atbilstoši klienta uzņēmējdarbības specifikai;

• Datorizētas grāmatvedības uzskaite, atbilstoši LR likumdošanas prasībām;

• Sākotnējo grāmatvedības pirmdokumentu pārbaude un iegrāmatošana;

• Avansa norēķinu personu pirmdokumentu apstrāde;

• Kases, bankas, debitoru, kreditoru, pamatlīdzekļu un citu grāmatvedības
posteņu uzskaite;

• Norēķinu salīdzināšana ar darījumu partneriem;

• Darba algas aprēķināšana un citu ar darbiniekiem saistīto dokumentu apstrāde

• Citu iekšējo dokumentu sagatavošana (akti, rīkojumi, pavēles utml.)

• Grāmatvedības reģistru un atskaišu izdruku sagatavošana (kases ieņēmumu un izdevumu orderi, kases grāmata, avansa norēķinu pārskati kontu apgrozījuma pārskati, virsgrāmata u.c.);

• Visu VID iesniedzamo atskaišu un Gada pārskata sagatavošana un to iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestā;

• Statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana Statistikas pārvaldē;

• Finanšu atskaišu sagatavošanu uzņēmuma vadībai, īpašniekiem;

• Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana;

• Grāmatvedības dokumentu sagatavošana glabāšanai uzņēmuma arhīvā;

• Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīzi;

• Pārstāvēšana Valsts ieņēmumu dienestā un citās institūcijās;

• Grāmatvedības, finanšu un nodokļu konsultācijas;

• Iekšējo grāmatvedības uzskaites un nodokļu aprēķināšanas pareizības revīziju organizēšana un veikšana;

• Iespēja apmācīt uzņēmuma personālu atsevišķu grāmatvedības procesu nodrošināšanai uz vietas pie klienta;

• Ar grāmatvedību saistīto dokumentu sakārtošana par iepriekšējiem periodiem.

Grāmatvedības pakalpojumi

Jūsu ieguvumi, izmantojot mūsu pakalpojumus:

• Varēsiet ietaupīt naudas, darbaspēka un laika resursus, jo nebūs
nepieciešamības iekārtot darba vietu grāmatvedim (dators, 
programmnodrošinājums, nodokļu likumdošana, biroja mēbeles) un nebūs pienākums maksāt nodokļus par grāmatvedi kā par uzņēmuma darbinieku un rūpēties par tā izaugsmi un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;

• Jūsu dokumenti atradīsies drošās un ar signalizāciju aprīkotās telpās. Jūsu uzņēmuma finanšu informācija nonāks tikai to mūsu darbinieku rīcībā, kuri būs tieši saistīti ar konkrētā darba izpildi;

• Samazināsies Jūsu ikdienas rutīnas darbs saistībā ar finansēm un grāmatvedību, tādējādi iegūsiet vairāk brīva laika, ko veltīt savas uzņēmējdarbības izaugsmei;

• Pieņemot vitāli svarīgus lēmumus, varēsiet balstīties uz kvalitatīvu un
savlaicīgu finanšu informāciju;

• Nepieciešamības gadījumā varēsiet ātri izmantot mūsu speciālistu pieredzi
un zināšanas.

bottom of page