top of page
bgImage

Grāmatvedības, finanšu un juridisko pakalpojumu konsultācijas

Mēs atradīsim labāko metodi Jūsu problēmas risinājumam

Par mums

SIA „Konsultāciju birojs METODE” un SIA "Finanšu un juridisko pakalpojumu centrs FACTOTUM" piedāvā veikt Jūsu uzņēmuma kompleksu finanšu uzskaites un juridisko apkalpošanu.

Pakalpojums ietver sevī uzņēmuma iepriekšējās grāmatvedības uzskaites analīzi un iespējamo risku konstatēšanu/novēršanu, esošās grāmatvedības uzskaitespārņemšanu un turpināšanu mūsu birojā vai aundibināta uzņēmuma
grāmatvedības uzskaites nodrošināšanu.

Tāpat nodrošinām Klienta esošo līgumu juridisko analīzi, jaunu līgumu sastādīšanu, konsultēšanu, jurista izbraukšanu pie Klienta uz ofisu, lai piedalītos kopā ar Klientu viņam svarīgā darījuma noslēgšanas apspriedē, iepazītos ar Klienta dokumentiem, vai arī lai konsultētu Klientu kādā steidzami risināmā jautājumā, garantējam nepieciešamo pārstāvniecību valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās.

Mūsu biroja darbība vērsta arī uz fizisko personu apkalpošanu. Uzskatām, ka pakalpojumu sniegšana fiziskām personām ir viena no mūsu darbības galvenajām prioritātēm, jo, ņemot vērā sarežģīto un daudzveidīgo likumdošanu, tieši fiziskās personas ir tās, kurām nepieciešama kvalitatīva profesionāļa palīdzība.

Mēs sniedzam nodokļu un juridiskās konsultācijas saimnieciskās darbības veicējiem, palīdzam mantojumu lietās, risinām jautājumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu iegūšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā.

SIA ''Konsultāciju birojs metode''

Jāuzsver, ka viena no pēdējos gados VID izvirzītajām prioritātēm ir to fizisko personu kontrole, kuru izdevumi pārsniedz ienākumus. 

Mēs varam palīdzēt aizpildīt Papildus deklarācijas, sagatavot paskaidrojumus par ienākumiem un izdevumiem, sniegt konsultācijas par piemērojamām aprēķina metodēm nodokļu audita laikā, piedalīties VID pārbaudes procesā un pārstāvēt Jūs pārbaudes un tās rezultātu apstrīdēšanas procesā.

bottom of page